js395金沙国际
产物功绩
 
哈尔滨第三发电厂2x600MW
上海石洞口二厂2x600MW
安徽仄圩电厂2x600MW
上外洋下桥发电二厂2x900MW
广东台山发电厂2x600MW
上海吴泾电2x600MW
江苏镇江发电厂2x600MW
江苏利港电厂2x600MW
重庆珞璜电厂2x600MW
广东珠海发电厂2x600MW
广东汕尾发电厂2x600MW
广东汕头电厂1x600MW
江苏沙洲电厂2x600MW
江西黄金埠电厂2x600MW
湖南金竹山电厂2x600MW
山东邹县发电厂2x1000MW
安徽宿州电厂2x600MW
广西贵港电厂2x600MW
江苏泰州发电厂2x1000MW
福建可门电厂2x600MW
湖南长沙电厂2x600MW
湖南鲤鱼江B电厂2x600MW
湖北襄樊电厂2x600MW
山东潍坊电厂2x600MW
安徽芜湖电厂2x600MW
安徽铜陵电厂2x600MW
徐州阚山电厂2x600MW
安徽宣城电厂2x600MW
山东聊城电厂2x600MW
河南民权电厂2x600MW
安徽合肥电厂1x600MW
广东海门电厂1.2号2x1036MW
广东阳西电厂1.2号2x600MW
湖南攸县电厂 2x600MW
安徽铜陵电厂六期2x1000MW
湖北西塞山发电厂2x600MW
江西新昌电厂2x600MW
广东平海发电厂2x1000MW
河南许昌禹龙发电厂2x660MW
湖南邵阳宝庆电厂厂2x660MW
江苏南京下关电厂2x660MW
福建石狮鸿山电厂2x600MW
内蒙古元宝山电厂2x600MW
湖南岳阳电厂2x600MW
广东台山发电厂2x1000MW
内蒙古呼伦贝尔电厂2x600MW
贵州兴义电厂2x600MW
贵州都匀电厂2x600MW
云南镇雄电厂2x600MW
江西贵溪电厂2x600MW
广西贺州电厂2x1000MW
安徽淮北国安电厂2x600MW
江苏徐州电厂2x1000MW
安徽芜湖发电厂2x660MW
广东海门电厂3.4号2x1036MW
贵州兴义电厂2x600MW
河北沙河电厂2x600MW
广东茂名热电厂1x600MW
中电投燕山湖发电厂2x600MW
山西华能左权电厂2x600MW
山西京玉发电厂2x600MW
广东阳西电厂3.4号2x600MW
福建石狮热电厂二期2X1000MW
神华重庆万州电厂2X1000MW
哈尔滨第三发电厂2x600MW
上海石洞口二厂2x600MW
安徽仄圩电厂2x600MW
上外洋下桥发电二厂2x900MW
广东台山发电厂2x600MW
上海吴泾电2x600MW
江苏镇江发电厂2x600MW
江苏利港电厂2x600MW
重庆珞璜电厂2x600MW
广东珠海发电厂2x600MW
广东汕尾发电厂2x600MW
广东汕头电厂1x600MW
江苏沙洲电厂2x600MW
江西黄金埠电厂2x600MW
湖南金竹山电厂2x600MW
山东邹县发电厂2x1000MW
安徽宿州电厂2x600MW
广西贵港电厂2x600MW
江苏泰州发电厂2x1000MW
福建可门电厂2x600MW
湖南长沙电厂2x600MW
湖南鲤鱼江B电厂2x600MW
湖北襄樊电厂2x600MW
山东潍坊电厂2x600MW
安徽芜湖电厂2x600MW
安徽铜陵电厂2x600MW
徐州阚山电厂2x600MW
安徽宣城电厂2x600MW
山东聊城电厂2x600MW
河南民权电厂2x600MW
安徽合肥电厂1x600MW
广东海门电厂1.2号2x1036MW
广东阳西电厂1.2号2x600MW
湖南攸县电厂 2x600MW
安徽铜陵电厂六期2x1000MW
湖北西塞山发电厂2x600MW
江西新昌电厂2x600MW
广东平海发电厂2x1000MW
河南许昌禹龙发电厂2x660MW
湖南邵阳宝庆电厂厂2x660MW
江苏南京下关电厂2x660MW
福建石狮鸿山电厂2x600MW
内蒙古元宝山电厂2x600MW
湖南岳阳电厂2x600MW
广东台山发电厂2x1000MW
内蒙古呼伦贝尔电厂2x600MW
贵州兴义电厂2x600MW
贵州都匀电厂2x600MW
云南镇雄电厂2x600MW
江西贵溪电厂2x600MW
广西贺州电厂2x1000MW
安徽淮北国安电厂2x600MW
江苏徐州电厂2x1000MW
安徽芜湖发电厂2x660MW
广东海门电厂3.4号2x1036MW
5wk金沙备用网址 贵州兴义电厂2x600MW
河北沙河电厂2x600MW
广东茂名热电厂1x600MW
中电投燕山湖发电厂2x600MW
山西华能左权电厂2x600MW
山西京玉发电厂2x600MW
广东阳西电厂3.4号2x600MW
福建石狮热电厂二期2X1000MW
神华重庆万州电厂2X1000MW
产物功绩 Product Performance
除渣体系(脱水仓、渣仓、钢灰库等配套装备)功绩表
序号 选 用 单 位 机组容量(MW) 规格(米) 数目(台) 定货日期 交货日期 备 注
1  陕西渭河电厂(二期)  2x300  10
2
88.12
89.12
2  西安西郊热电厂  2x50  6
2
89.03
90.02
3  天津蓟县电厂  2x500  10
2
90.05
92.06
4  山东潍坊电厂  2x300  10
2
90.07
91.12
5  印尼
  SERANG MOJOKETO
  3x25
  2x25
 7.6
  6
2
2
90.09
90.09
91.03
91.03
 获出口装备
 优质产品证书
6  湖北阳逻电厂  2x300  10
2
90.10
92.03
7  福建漳平电厂一期  2x100  6
2
90.10
90.12
 体系设想
8  四川攀钢自备电厂  2x200  10
2
90.11
91.07
9  江苏常熟电厂  2x400  10
4
90.11
91.07
10  江苏望亭电厂  2x300  7.6
2
90.12
91.12
 本厂安装
11  哈尔滨第三发电厂  2x600  5.4
2
91.01
92.06
12  辽宁铁岭电厂  2x300  5.4
2
91.04
91.12
 石子煤系统
13  贵州盘县电厂  2x200  12
2
91.07
92.04
14  南通醋酸纤维自备电厂  2x150  7.6
2
91.08
92.10
 体系设想
15  浙江萧山电厂  2x125  10
2
91.08
92.09
16  内蒙达拉特电厂  2x300  10
2
92.01
93.08
17  首钢自备电厂  2x125  7.6
2
92.03
93.01
18  陕西渭河电厂三期  2x300  10
2
92.04
93.03
19  漳平电厂二期  2x100  6
2
92.09
93.07
20  山东十里泉电厂  2x300  10
2
93.01
94.02
21  山东龙口电厂革新  2x200  10
2
93.04
93.09
22  浙江嘉兴电厂  2x300  10
2
93.06
94.03
 体系设想
23  福建永安电厂  2x125  5.4
2
93.07
93.09
24  辽宁抚顺电厂  2x200  10
2
93.075wk金沙备用网址
94.06
25  江苏淮阴电厂  2x50  6
2
93.10
93.10
 体系设想
26  福建嵩屿电厂  2x300  10
2
93.10
94.10
27  上海杨树浦电厂  3x300  10
2
93.10
94.10
28  武钢自备电厂  2x200  7.6
2
93.10
95.01
29  合肥电厂  2x300  7.6
2
93.12
94.04
30  昆明醋酸纤维自备电厂  2x50  6
2
93.12
94.05
 体系设想
31  内蒙伊敏电厂  2x500  10
2
94.03
97.02
32  江西丰城电厂  2x300  10
2
94.05
95.12
33  黑龙江北安电厂  2x125  5.4
2
94.06
95.01
34  江苏宜兴电厂  2x50  6
2
94.07
95.05
 体系设想
35  福建龙岩电厂  2x50  5.4
2
94.09
95.08
36  河南疑阳平桥电厂  2x50  6
2
94.11
95.03
37  江苏望亭电厂  1x300  10
2
95.04
98.05
 体系设想
38  山东华鲁电厂  2x300  7.6
2
95.06
96.09
39  阜新电厂  2x200  7.6
2
95.03
96.04
40  上海石洞口二厂  2x600  8
2
95.11
98.01
41  上海石洞口二厂  2x600  4.5
2
95.11
98.01
 石子煤系统
42  乌鲁木齐石油化工总厂  2x125  8
8
96.01
96.04
43  宝鸡二电厂  4x300  8
2
96.08
99.05
44  淮北国安电力有限公司  2x300  10
2
96.10
98.10
 本厂安装
45  山东华能威海电厂  2x300  10
2
96.12
97.07
46  沙岭子电厂  2x300  10
4
96.12
99.06
 本厂安装
47  河南疑阳平桥电厂  2x125  7.6
2
97.015wk金沙备用网址
97.07
48  山东日照电厂  3x300  6
2
97.04
98.09
49  杨树浦电厂二期  2x200  10
2
97.04
97.09
50  南京下关电厂  2x300  10
2
97.12
98.04
51  北纤公司二期工程  2x25  7.6
2
97.12
98.09
52  华能南通电厂  2x300  10
2
98.02
99.04
53  浙江半山电厂  4x125  10
2
98.03
98.06
54  姑苏华能发电有限公司  2x300  10
2
98.04
98.12
55  安徽省仄圩电厂  2x600  10
2
98.06
98.09
 安装
56  上海吴泾电厂  1x600  10
2
98.08
99.10
57  江阴利港电厂  2x350  10
2
98.09
99.12
58  江苏镇江电厂  2x125  10
2
98.12
99.12
 安装
59  江苏谏壁电厂  2x300  10
2
99.04
99.07
 体系设想
60  浙江嘉兴电厂  2x300  10
2
99.06
99.11
61  天津国华盘山电厂  2x500  10
2
99.08
99.12
 革新工程
62  福建邵武电厂  2x125  7.6
2
00.06
00.09
 
63  北京第一热电厂    2x125  10
25wk金沙备用网址
00.07
00.10
  革新工程
64  九江三期发电有限公司  4x350  10
2
00.07
01.10
 
65  山东菏泽发电厂  2x300  8      2
01.03
01.12
66  浙江半山发电厂    4x125  10
1
01.05
01.11
67  福建南平造纸自备电厂  4x25  7.6
2
01.08
02.01
  体系设想
68  山东聊城发电厂      2x600  10
2
01.09
02.03
 
69  上海吴泾第二发电厂  1x600  10
2
01.09
01.11
  技改
70  辽宁抚顺发电厂    2x200  10
2
02.03
02.07
 革新工程
71   云南宣威发电厂  3x300  10
2
02.04
03.06
72  广东国华台山发电厂  2x600  5.4
2
02.04
02.11
 
73  山东龙口发电厂  2x200  10
2
02.06
02.08
 革新工程
74  上海吴泾第二发电厂  1x600  7.6
2
02.09
02.10
  技改
75  山东龙口发电厂  2x200  7.6
2
03.01
03.05
76  安徽安庆发电厂  2x300  10
2
03.02
03.09
 
77  江西赣能萍乡发电厂  2x125  7.6
2
03.04
03.05
 
78  广东国华台山发电厂  2x600  5.4
2
03.05
03.11
 
79  江苏苏源谏壁发电厂  2x300  10
2
03.06
03.12
80  南京苏源热电有限公司  2x300  10
2
03.08
04.08
81  山东华能济宁电厂  2x300  8
2
03.10
04.05
82  镇江发电有限公司  2x600  10
4
03.11
04.10
83  扬州发电有限公司  2x300  10
2
03.12
04.11
84  南通美亚热电有限公司  2x30  6
2
04.12
04.11
85  南通醋酸四期  2x30  7.6
2
04.03
04.09
 体系设想
86  江阴利港电力有限公司  4x600  10
8
04.04
04.10
 
87  贵州风雅发电厂  4x300  6
8
04.05
05.08
 
88  浙江富阳三星电厂  5x50  6
1
04.08
04.10
 
89  华能威海发电厂  2x330  10
2
05.08
05.10
90  广东珠海发电厂  2x600  5.4
2
04.10
05.09js395金沙国际
91  山西左云电厂  2x50  6
2
04.12
06.08
92  河南神华集团新铝电厂  2x135  8
2
04.12
05.12
 
93  广东珠海发电厂  2x600  10
4
04.12
05.10
94  镇江发电有限公司  2x600  10
4
04.11
05.04
95  平顶山瑞平煤电公司  2x135  10
1
04.12
05.07
96  江苏沙洲发电厂  2x600  10
1
05.01
05.05
97  湖北西塞山发电有限公司  2x330  12
2
05.02
05.04
98  华电山东章丘电厂  2x300  10
1
05.03
05.11
99  太仓港环保发电公司  2x300  10
1
05.03
05.06
100  华电国际邹县发电厂  2x1000  8
4
05.03
06.04
101  华电宿州发电有限公司  2x600  6.5
4
05.06
06.05
102  太原钢铁集团热电厂  2x60  7.6
2
05.07
05.09
103  江苏灵谷化工自备电厂  1x60  6
2
05.09
05.11
104  大唐保定电厂  2x200  6
2
05.11
06.06
105  南京第二热电厂  2x135  10
2
06.03
06.10
106  沈阳沈海电厂  2x200  12
2
06.03
06.05
107  广西华银铝业电厂  5x50  10
2
06.03
06.08
108  独山子石化动力站工程  5x135  10
2
06.04
06.12
 石灰石粉仓
109  东方期望包头铝业自备电厂  2x155  7.6
2
06.07
06.12
110  广东茂名电厂  1x300  6.5
2
06.08
07.01
 石灰石粉仓
111  山东华鲁恒降集团德州电厂  4x50  6
2
07.07
07.10
112  印尼爪哇电厂  3x330  8
4
07.12金沙js99011com
08.05
113  东方期望包头铝业自备电厂  2x155  7.6
1
09.04
09.07
 本厂安装
114  贵州兴义电厂  2x600  7.6
4
09.05
10.07
115  贵州都匀电厂  2x600  7.6
4
09.05
10.08
116  越南汪秘电站项目  1x300  10
1
09.05
09.09
117  松花江热电有限公司  2x125  10
2
09.10
10.02
118  茌平疑发华宇铝业有限公司  8x135  10
4
09.10
10.03
 本厂安装
119  茌平信源铝业有限公司  8x135  10
4
09.10
10.03
 体系设想
120  国电青山热电厂  2x330  6.5
2
10.12
11.02
 
121  华电云南镇雄电厂  2x600  6.5
4
11.02
11.05
 
122  淮北国安电力有限公司  2x300  10
1
11.05
11.06
 革新工程
123  松花江热电有限公司  2x125  12
2
12.04
12.07
124  山东无棣齐星铝材有限公司  2x135  8
2
12.07
12.12
 
125  山东华鲁恒降德州热电厂  4x300  6
2
12.07
12.11
 
126  吉林通化热电有限公司  2x200  12
3
14.03
14.07
 
127  越南内地三期  2x1000  8
4
14.03
14.12
 
128  山东文登热电有限公司  2x49  10
2
14.04
14.08
 
129  华能轮台发电有限公司  2x350  8
2
14.06
14.09
 
130  神华巴蜀江油天明发电厂  2x1000  8
2
15.10
16.11
131  贵州金元黔西发电有限公司  1x660   8.5
    9.5
2
15.12
16.12
132  汇宏新材料有限公司胡集电厂二期  4x330   8
2
16.03
16.05
133  神皖合肥庐江电厂  2x660   8
2
16.03
17.04
 
电话:0510-85180425 85180054 传真:0510-85180007 邮编:214125 E-mail:wxlydl@wxlydl.com 地点:无锡市滨湖区雪浪锡南路58号
版权所有:无锡市华源电站除灰设备有限公司 苏ICP备14018786号